WAF

Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) adından da anlaşılacağı gibi, web uygulamalarının güvenliğini sağlamak için oluşturulan bir koruma sistemidir. WAF, sadece genel güvenlik duvarı işlevlerine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda web uygulamalarına özgü saldırıları tespit etmek ve engellemek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sayede, WAF web uygulamalarının güvenliğini sağlarken performanslarını olumsuz yönde etkilemez.

WAF, gelen istekleri uygulama katmanında tarayarak, potansiyel saldırıları erkenden tespit etmeyi ve durdurmaya çalışır. İlk çalıştırıldığında, sistem çeşitli saldırı türlerini (ör. XSS, JavaScript ve HTML enjeksiyonları) hızla tarar ve aynı zamanda site haritasını oluşturarak, olası sayfa adları ve parametreleri belirler. Daha sonra bu bilgileri bir model haline getirir ve kullanıcıların modeli düzenlemesine, parametreleri eklemesine veya çıkarmasına izin verir.

WAF, önceden tanımlanmış parametrelerin dışında hiçbir parametrenin kabul edilmemesini sağlar ve veri tiplerini kontrol ederek hatalı girişleri engeller. Ayrıca, belirli bir URL ve parametre dışında hiçbir isteğe izin vermeyerek, özellikle saldırı durumlarında trafiği büyük ölçüde azaltır.

IP adreslerinin sürekli değiştiği durumlarda, WAF önemli ölçüde trafik rahatlatması sağlar. Kullanıcıların oturum bilgileri ve IP adresleri ile izlenmesine ve farklı koşullarda puanlamaya dayalı olarak engelleme sürelerinin belirlenmesine olanak tanır.

WAF, spam IP veritabanlarıyla entegre çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve belirli IP adreslerinin sağlayıcı bazlı sorgulanmasına olanak tanır. Eşleşme durumunda, sistemi ilk aşamada durduran kesintiler yapılabilir. Bot saldırılarını tespit etmek ve saldırı sayısına bağlı olarak bu istekleri engellemek için de kullanılabilir.

WAF, yük dengeleyici, proxy, SSL offload ve CDN sunucuları gibi farklı yapılandırmalarla uyumlu çalışacak şekilde geliştirilmiştir. Bu sayede, WAF, web uygulamalarının güvenliğini sağlarken aynı zamanda çeşitli altyapı bileşenleriyle entegrasyon sağlar.